Tagged: Личности

Посещение на инж. МАНЕК в СОФИЯ на 15 юли 2009 г.

Кратко обобщение на лекцията от Анита  Байкушева, рейки мастер Слънчевото съзерцание (sun gazing) на индиеца МАНЕК  (неговият сайт е:http://solarhealing.com) става известно по света главно заради факта, че Шри Хира Манек Ратан Джи живее без...