Tagged: отзиви Росица Бакалова

ОТЗИВИ

ОТЗИВИ

Благодарности от кого ли не имам достатъчно. За какво да ги публикувам? За да се доказвам колко съм велика?  Че знам малко повече в определена област,  отколкото други хора, които са компетентни в техните...